KONSTKRITIK

Kritikerrosad

Jag är så glad att så många människor uppskattar min konst. Ett stort tack till Stig Åke Stålnacke och Hans Janstad medlemmar i AICA, Asociation of Art Critics. Melissa Colongero, Art event Coordinator, Art Expo Milano 2016. Johan Melefors Galleri Melefors. Tommy Pettersson Linköpingsposten. Carin Svensson Ölandsbladet. Anita Tingskull Persnäsportalen och Finn Storgaard Konstavisen Danmark.

Kunstavisen

Louise Hävre maler for at give os troen på lyset. Lyset er essentielt i hennes malerier – der er plads at gå ind i de touch’ende landskaber med de genkenkendelige former og skjulte vӕsener, der folder sig ud lige som en slags film, når man langsomt trӕder tillbage fra vӕrket. Det er som om hun har taget Stephen Hawkin’s ord alvorligt op, om hurtigst muligt at finde en ny bebioelig jordklode, hvor vores liv kan udfolde sig, og hvor vi har en mulighed for at finde en anden måde at leve på. En kӕrlighedens historiefortӕlling, ikke: nӕste kӕrlighed. Som HC. Andersen skriver: ”lykkelig den som glemmer sig selv i andre.”
Af Finn Storgaard Kunstavisen Danmark no 5 maj/juni 2017

Konstkritik av Stig Åke Stålnacke

”STARKT OCH VACKERT

Hon säger: ”Jag vill dela med mig till människor som har det svårt.”

Jag säger: Du slår och smeker mig med dina målningar, du träffar mig i centrum av min längtan och du når mina känslor, tveklöst och starkt, skönt och omvälvande.

Du säger: ”Jag önskar att betraktaren skall uppleva en spänning så som en hemlighet i verkligheten.”

Jag säger: Tack Louise Hävre för att du VÅGAT och MÄKTAT att Göra dessa bilder, formulera dessa utbrott av poetisk kraft som berikar mig, skrämmer mig och lika mycket värmer min frusna själ.

Så Louise Hävre var och blev vår tänkta dialog. Så ter sig för mig ditt måleris väg från mörker till ljus. Från hot till befrielse. FRÅN HOT TILL BEFRIELSE, ja så kan dina utbrott i måleriets form te sig. Så läser jag dina bilder, så når dina måleriska tentakler mig. så färdas den måleriska kraft in i mig och så berikar det mina sinnen.
Ja så borde allt måleri vara.
Allt måleri, all konst som vill mer än att vara dekorationer, det måleri som är ditt och som äger sin alldeles egen identitet. Ditt måleri Louise tillhör ingen trend som jag kan – eller vill – fånga det i. Det är trendlöst och fritt, så som just allt måleri som jag sett under mina konstskrivarår och det måleri som liksom ditt tagit mig i besittning.

Ja, Louise, att du bara vågar.
Att du bara mäktar.
Att du bara kan….
Du talar, Louise, till mig i en katalogtext om att du vill skapa harmoni. Ja kanske finns det harmoni i ditt hjärta och i den skaparhand som för penslarna mot dukarna. En lika mycket, kära målare ser jag i ditt skapande din djupa längtan efter förlossning. Jag ser ju som en viktig del av ditt måleriska frigörande sökande efter ljuset. Det ljus som jag tror att du – och – jag inte kan leva förutan.
Det var en mulen dag när jag såg dina bilder. Men du kom med ett ljus till mig. Ett ljus till betraktaren. Det ljus som är A och O.
Tack för det ljusets läkande kraft, Louise Hävre”

Stig Åke Stålnacke
Member of the International Association of Art Critics (AICA)

Konstkritik av Hans Janstad

”Ljusbärerskan
”Varde ljus”, det var så allt började enligt bibeln. Och utan mörker finns inget ljus. ”Från
mörkret stiga vi mot ljuset. . .” heter det t ex i lnternationalen. Ljuset är en förutsättning för liv.
Och ljuset är naturligtvis också en förutsättning för konsten. Man talar om ljuset på Skagen,
för P S Kröyer och hans samtida som Oscar Björk, svensken. Man talar om ljuset på Österlen
och på Öland. Ständigt detta ljus.

Louise Hävre, född i Östergötland men som målande i sin ateljé på norra Öland, känner väl till ljusets stora betydelse och uttrycker det själv så här:

”En stor del av inspirationen kommer av ljusets skiftningar av form och färg, kontrast och färgens inverkan”.

Men det finns inte bara ett yttre, påtagligt ljus. Utan också ett inre ljus. Och det är detta som Louise Hävre fascineras av. Det är ett mycket vitt, intensivt ljus. Nästan bländande – som en uppenbarelse. Som när de tre vise männen såg den stora stjärnan över Betlehem. Och så läser man i hennes CV att hon målar i olja, akryl och encaustisk. Encaustisk är det uråldriga egyptiska sättet att måla med hjälp av vax, framförallt hittar man detta målningssätt i tidiga porträtt. Och eftersom det rör sig om Egypten associerar man omedelbart till Echnaton, han som dyrkade solen, ljusets främsta drabant. Och i samband med vax, vem minns inte lkaros
vars vaxade vingar smältes ner av solen.

Så det bländande ljuset är inte bara en tillgång utan också ett hot mot innovationen och själva konsten. Det krävs känslighet, inlevelse och förståelse för att tygla detta underbara medium. Louise Hävre har i sin personlighet en grundering av eftertänksamhet och medmänsklighet som ger ett extra djup åt hennes konst. Hon säger att när hon fick gåvan att måla så ”ville hon dela med sig till människor som har det svårt”.

Hon säger dessutom:
”Jag har tidigt i livet upptäckt en koppling och dragning till den självvalda ensamheten och jag fascineras av att analysera alla livets sidor och beståndsdelar. . .” Hon söker sanning och visdom, hon har en inneboende filosofisk och kontemplativ sida. Detta är viktiga basfärger att ha på ”livets palett” och när man tittar på målningar som ”The Life Way” och ”Compromise” så förstår man hennes önskan att nå ut till betraktarna och förmedla ”harmoni och glädje”.

Collagetekniken är likaledes en viktig del av hennes konstnärskap. Och just i collaget finns en övergripande möjlighet att sammanlänka olika synsätt, övergångar och broar. Sådant som vi behöver i det vardagliga livet, människor emellan, länder emellan, ~fe’rvå:1t allas bästa. Så säg inte att konsten är oviktig, att den inte spelar någon roll. Konsten är nödvändig och Louise Hävre har nationellt och internationellt med eftertryck bevisat att hon försvarar den tesen.”

Hans Janstad
Member of the International Association of Art Critics (AICA)

Konstkritik av Melissa Colangelo

”SO SPECIAL AND ORIGINAL

We saw some of your wonderful, creative and unique paintings on your personal website, really special artworks and real pieces of art! We appreciate your creative sense of art. Your tecnique is amazing and your style is only one! We appreciate in particular Many lives many masters because of its lightness and because of your ability to mix colours and shades. So many compliments for all of them.”

Melissa Colangelo
Art event coordinator – ArtExpo2016 Milano

Konstkritik av Galleri Melefors

”ABSTRAKT EXPRESSIONISM

Louise Hävre med sin abstrakta expressionism anknyter till en stark kollektiv symbolik. I verken finns ett flöde och en styrka som lämnar plats åt betraktaren, för att kunna träda in i målningarna. Vi kopplas samman med micro- och macrokosmos. Det blir en resa för reflektion i våra hemliga liv, där man kan skapa sin egen tolkning och plats i hennes verk.”

Johan Melefors
Galleri Melefors

Konstkritik av Tommy Pettersson

”MÅLAR FRÅN GAMLA DIMENSIONER

Louise Hävres konstnärsskap har dom senaste åren utvecklats i en takt som förmodligen både förvånar och kanske väcker till eftertanke. Det känns som om hon målar från gamla tider eller gamla dimensioner.”

Tommy Pettersson
Linköpingsposten

Konstkritik av Carin Svensson

”IMPRESSIONIST

Louise Hävre målar på ett alldeles eget sätt, en ny impressionist.”

Carin Svensson
Ölandsbladet

Konstkritik av Anita Tingskull

”SOM EN RESA

Bokstavligen eller inte har jag upplevt en resa med Louise Hävre genom hennes konst.”

Anita Tingskull
Pärsnäsportalen