LOUISE HÄVRE

Tjuren har kommit med i konstboken!

Nu har jag, med min staty Tjuren, kommit med i konstboken ”Konstruten”. En högt ansedd bok som sätter focus på konst och konsthantverk i Danmark.

Fler nyheter